GETTING MY CASINO TO WORK

Getting My Casino To Work

Getting My Casino To Work

Blog Article

het bedrag van de inzetten die zijn ontvangen door 711 BV vanop het Spelersaccount van de betrokken speler in de loop van de drie maanden die voorafgaan aan de klacht; of

Het niet naleven van de inschrijvingsvoorwaarden: in het bijzonder, in het geval dat er niet/niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan of dat de informatie van de Speler niet (langer) actual en/of oprecht en/of volledig en/of actueel is;

Alle fraude of onwettige activiteiten door de Speler of pogingen tot illegaal of niet door 711 BV geautoriseerd gebruik van de Web site of de spelen, met inbegrip van het gebruik van het Gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs achieved zijn toestemming), of het gebruik van gestolen kredietkaarten of debet kaarten, of het witwassen van geld;

Bij 711 richten we ons op het geven van de beste ervaring voor jou. Dat betekent dat we alleen samenwerken satisfied de beste spel vendors zoals o.

Als de Speler niet akkoord is achieved de voorwaarden van de Overeenkomst, klik dan niet op "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" en quit onmiddellijk achieved het raadplegen van de Internet site .

De Speler erkent en accepteert bijgevolg dat 711 BV niet aansprakelijk is voor eventuele niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Web site of de spelen.

Het is verboden om meerdere Gebruikersaccounts aan te maken. Het Gebruikersaccount is persoonlijk en staat op naam van de Speler en kan op geen enkele wijze aan een derde worden overgedragen, zelfs niet free of charge.

eleven van de Overeenkomst, tijdelijk of long lasting de toegang te verbieden tot de Site satisfied behulp van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord indien zij van mening is dat hiervan misbruik wordt gemaakt en meer in het algemeen in het geval van schending van de Overeenkomst.

711 BV kan op de Web-site eenvoudige hyperlinks bieden naar andere Web-sites van derden. In dergelijke gevallen worden de one-way links enkel ter informatie aangeboden. 711 BV controleert de huidige of toekomstige inhoud van sboslot138 de Sites van derden niet en bijgevolg vindt de toegang tot deze Web-sites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de Speler en op eigen risico. 711 BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de rechtmatigheid of de beschikbaarheid van de Internet sites van derden.

De Speler gaat ermee akkoord dat 711 BV, zowel op de Web page als op die van de associates, de Gebruikersnaam van de Speler vermeldt wanneer de Speler een toernooi wint of een geldbedrag en/of een prijs in de wacht sleept.

De Speler is zich bewust van de risico’s die gepaard gaan fulfilled het spelen van de kansspelen en verklaart in het bijzonder zich ervan bewust te zijn dat het mogelijk is geen winst te behalen of zelfs geld te verliezen bij het spelen van de kansspelen op de Internet site, en gaat hiermee akkoord. De Speler verbindt zich ertoe om als enige de gevolgen te dragen van elk financieel verlies.

alle clausules opgesomd in deze Algemene Voorwaarden, alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de spelen die beschikbaar zijn op de Site.

De Speler heeft het recht om free of charge en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik door 711 BV of door de commerciële companions van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met identify commerciële marketingdoeleinden.

Om het statuut van Speler te kunnen krijgen, dient de Speler aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Report this page